• slide

Duurzaamheid als uitgangspunt

Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van mens, maatschappij en milieu en verwachten van onze leveranciers en ketenpartners hetzelfde.

Hier bewijst onze ver ingevoerde lean-methodiek, haar meerwaarde. Lean is er immers op gericht om iedere vorm van verspilling – ook van grondstoffen en energie – tegen te gaan.

We kiezen als het even kan voor milieuvriendelijke materialen en technieken en hebben ruime ervaring met duurzame bouwmethodes, het gebruik van herbruikbare materialen en inpassing daarvan in het traditionele bouwen. Zo realiseerden we gasloze woningen door ze aan te sluiten op stadsverwarming en projecten die maximaal CO2-neutraal zijn. Waarin bijvoorbeeld warmte-koude opslag, warmtekrachtkoppeling en betonkernactivering werden toegepast. Beter voor het milieu én uiteindelijk ook beter voor de portemonnee.

Meer weten over ons MVO beleid? Lees meer