• slide

Duurzaamheid als uitgangspunt

Wij nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van mens, maatschappij en milieu en verwachten van onze leveranciers en ketenpartners hetzelfde. Daarom onderschrijven wij de doelstellingen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In een snel veranderende samenleving met steeds strengere milieueisen houden wij de laatste ontwikkelingen in de bouwsector en duurzaamheidsvisies goed in de gaten, zodat we blijven bouwen met het oog op de toekomst. Vooruitstrevend en met aandacht voor onze natuurlijke en sociale omgeving. Hier bewijst onze ver ingevoerde Lean methode haar meerwaarde.

Op gebied van duurzaam bouwen hebben wij ervaring met uiteenlopende bouwmethoden en de daarbij behorende keurmerken. Zo realiseren wij utiliteitsbouw volgens het hoogste niveau van BREEAM (BREEAM-Outstanding) en bouwen wij conform de gedragscode van Bewuste Bouwers. Ook kunt u bij ons terecht voor bouwen volgens de GPR-methode en voor circulair bouwen.

Waar mogelijk kiezen we voor milieuvriendelijke materialen en technieken en bouwen we volgens uiteenlopende duurzame methodes, met gebruik van herbruikbare materialen en inpassing daarvan in het traditionele bouwen. Zo realiseren we bouwprojecten die maximaal CO2-neutraal zijn, zoals gasloze woningen door ze aan te sluiten op stadsverwarming en innovatieve projecten waarin Warmte- en Koude Opslag (WKO), warmtekrachtkoppeling en betonkernactivering worden toegepast. Beter voor het milieu én uiteindelijk ook beter voor de portemonnee.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Giesbers Rotterdam onderschrijft van harte de doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals die onder meer in het MVO-kader van Bouwend Nederland zijn vastgelegd. Voortdurend toetsen we ons denken en handelen aan de gevolgen ervan voor mens, maatschappij en milieu. Bewust en structureel geven we inhoud aan onze maatschappelijke rol en creëren we toegevoegde waarde voor zowel onze onderneming en onze medewerkers, als voor onze partners en omgeving.

MVO-jaarverslag 2022/2023 >

#

Lean methode

Lean is erop gericht om iedere vorm van verspilling – ook van grondstoffen en energie – tegen te gaan door verspillingen te elimineren uit processen. Het betreft zaken die geen toegevoegde waarde leveren in de ogen van de klant.

Al onze projecten worden volgens de Lean methode gebouwd.

Lean methode

BREEAM

Steeds vaker vragen opdrachtgevers ook om aanvullende duurzame prestaties bovenop de wettelijke verplichtingen. Hiervoor bestaan verschillende keurmerken en tools die de duurzaamheid van bouwwerken aantonen, zoals het BREEAM-certificaat voor utiliteitsbouw. BREEAM is hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestatie en wordt steeds vaker toegepast. Daarbij wordt gekeken naar negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: gezondheid, management, energie, transport, water, materialen, afval, vervuiling, landgebruik en ecologie.

Bewuste Bouwers

Omgevingsmanagement wordt steeds belangrijker bij onze projecten, met name bij binnenstedelijke bouw. Wij bouwen ook volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers, een onafhankelijke stichting die concrete uitgangspunten formuleert voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid. Het zijn thema’s die een belangrijke rol spelen bij nieuwbouw, utiliteitsbouw en grootschalige renovatieprojecten. Als bouwbedrijf werken wij graag mee aan een goed imago van de sector door voortdurend rekening te houden met de omwonenden van onze bouwplaatsen, de veiligheid van onze medewerkers, de natuurlijke omgeving en het milieu.

G.P.R.

G.P.R. (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) is tegenwoordig het meest gebruikte instrument voor woningbouw en utiliteitsbouw. Het is een digitaal instrument om de duurzaamheid van gebouwen te meten en een methode waarmee ontwerpkeuzes in een vroeg stadium de duurzaamheid van een gebouw zichtbaar maken Door middel van een GPR-berekening worden duurzaamheidsprestaties gemeten. GPR-berekeningen worden in elke fase van de bouw gebruikt, door verschillende partijen zoals gemeentes, adviseurs, architecten en projectontwikkelaars. Een GPR-berekening is een complexe berekening waarbij de volgende thema´s worden meegenomen: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

De GPR-score brengt de duurzaamheid van gebouwen in kaart door middel van rapportcijfers op basis van vijf thema’s. Deze thema’s zijn energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Per thema krijgt een gebouw een waardering op een schaal van 1 tot 10. De totale GPR-score wordt vervolgens vertaald naar een kwaliteitslabel. Met behulp van dit label krijgt het gebouw één tot vijf sterren. Het GPR Gebouw meetinstrument is geschikt voor corporaties, overheidsinstellingen, architecten, projectontwikkelaars, adviseurs en onderwijsinstellingen.

G.P.R.

Circulair Bouwen

Op gebied van duurzaam bouwen is er momenteel veel aandacht voor circulair bouwen. Bij circulair bouwen draait het om slim gebruik van grondstoffen, producten en goederen waardoor deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Circulair betekent kringloop, het principe van kringloop is dan ook de basisgedachte. Wij sturen op circulariteit in het ontwerp- en bouwproces om zo te komen tot een toekomstbestendig gebouw. Het verbruik van fossiele grondstoffen is laag, evenals CO2 uitstoot en afvalproductie.