• slide

Projectontwikkeling

Giesbers Rotterdam initieert en doet de projectontwikkeling van woningbouwprojecten en maatschappelijk vastgoed. Nieuwbouw- en herbestemmingsprojecten in opdracht van marktpartijen als woningcorporaties, gemeenten en beleggers. Maar in veel gevallen is de projectontwikkeling ook voor eigen rekening en risico.

Als onderdeel van de Giebers Groep beschikken we over de expertise en financiële draagkracht om complexe, integrale, vaak meerjarige uitdagingen op het gebied van projectonwikkeling tot een succesvol einde te brengen. Maar ook minder omvangrijke projecten nemen we met eenzelfde betrokkenheid en enthousiasme op ons.

Het gaat om mensen

Wat de opgave ook is, uitgangspunt is altijd het tot stand brengen van een aangename woon- of verblijfsomgeving. Een fijne omgeving waarin mensen zich thuis voelen én die de beste garantie geeft voor een bovengemiddelde waardeontwikkeling. Daarom kiezen we bij projectontwikkeling voor hoogwaardige architectuur en duurzame materialen van uitstekende kwaliteit. We investeren ook in de kwaliteit van het openbare gebied, in parkeeroplossingen en bereikbaarheid.

Betrokkenheid bij projectontwikkeling

Bij onze eigen ontwikkelingen spelen bewoners en gebruikers een belangrijke actieve rol. Ze worden van meet af aan betrokken bij de projectontwikkeling, denken mee tijdens workshops en geven hun wensen en voorkeuren aan. Voor hun woning, maar eveneens voor de inrichting van hun omgeving. Ook omwonenden worden daarbij betrokken. Zo ontstaat een beter plan, met meer identiteit en draagvlak. Een oplossing waarin individuele en collectieve belangen elkaar vinden.