ROC ID College

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Giesbers Rotterdam/Mecanoo heeft de Design & Build opdracht gekregen voor de nieuwe school van ROC ID College in het historisch centrum van Leiden. Het gebouw opent in 2017 aan de Breestraat en biedt huisvesting aan de drie vestigingen van het ROC ID College in Leiden. Eén van de uitgangspunten van het ontwerp is de aansluiting bij het historische karakter van de locatie.

De essentie van de aanpak van het team, samen met de opdrachtgever en de gemeente Leiden, is een integrale benadering met de inbreng van alle vertegenwoordigde disciplines: architectuur, stedenbouw, landschap, interieur en techniek. Geleid door gevoel voor stedenbouwkundige context, liefde voor de natuur, verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zoeken we naar adequate oplossingen. Gebouwen kunnen niet los worden gezien van hun stedelijke context en van de omliggende openbare ruimte. Het gaat daarbij om het componeren van stedelijke ruimtes die ingesloten liggen in de stedelijke structuur. Een stedelijk ontwerp is geen imitatie, maar een uniek ontwerp over en voor de stad. Het gaat erom een omgeving te creëren waarin mensen zich thuis voelen en waarin het prettig werken en verblijven is.

Het voorgestelde ontwerp van Giesbers Rotterdam en Mecanoo respecteert en versterkt de huidige structuur en identiteit van het historische centrum van Leiden. De nieuwe huisvesting van ROC ID College kenmerkt zich door kleinschaligheid. Achter bakstenen gevels gaan meerdere bouwdelen schuil die samen een beschutte eenheid vormen. Hiermee blijft de bijzondere uitstraling van de Breestraat, de Boommarkt en de Apothekersdijk behouden, wat voor ROC ID College een belangrijk criterium was bij de keuze voor een ontwerp. Het voormalige postkantoor wordt in de nieuwbouw ingepast. Het blijft als zelfstandig pand herkenbaar en wordt met de overige bebouwing verbonden door stegen en hoven. Wethouder Pieter van Woensel (Ruimtelijk Ordening en Binnenstad) is zeer te spreken over het ontwerp: “Met dit historisch ogende ontwerp komt in de plaats van het lelijke leegstaande kantoorpand aan de Breestraat en de Boommarkt een eigentijds schoolgebouw dat past in de Leidse schaal. Een waardevolle aanvulling voor onze kennisstad!”

Dwars door het complex loopt een centrale, semi-openbare steeg van de Breestraat naar de Boommarkt waardoor het publiek tijdens schooluren toegang heeft tot het centraal gelegen atrium. Praktijklokalen en publieke functies zijn verbonden met de omgeving doordat ze in etalages aan de straat of aan het atrium zijn geplaatst. De nieuwbouw biedt onder andere onderdak aan de opleidingen Dienstverlening, Welzijn, Zorg, Economie en de Entreeopleidingen van ROC ID College.

Het nieuwe gebouw past bij de wens van ROC ID College een overzichtelijke en intieme school te realiseren die nauw in verbinding staat met de bedrijven en bewoners in de binnenstad. De school biedt door de kleinschaligheid veiligheid aan studenten en medewerkers. De voorzieningen zijn toegesneden op de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs.