Leo Kanner College

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Opdrachtgever: Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep
Architect: Mecanoo
Omvang: 3.270 m2
Start: Mei 2015
Oplevering: Juni 2016
Opdrachtvorm: UAV
Frisse scholen: Klasse B

Het Leo Kannercollege te Leiden betreft een cluster-4 school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De doelgroep behelst kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. De nieuwe school is ter vervanging van het bestaande verouderde gebouw. Zonering, rust en regelmaat zijn voor de school heel belangrijk, elk lokaal heeft een bufferzone voordat het in aanraking komt met de buitenwereld. Prikkels van buiten worden afgeweerd terwijl transparantie een grote rol speelt. Door de ontwerpkeuze van een molenwiek, wordt een kleinschalige opzet met duidelijke zones en structuur verkregen, zodat de leerlinggroepen elkaar niet storen. Het moet een inspirerend veilig gebouw zijn voor de leerlingen en leerkrachten waarin ze kunnen leren, spelen, ontspannen en veel meer. Het moet inspireren en geborgen zijn, ze moeten er zich thuis voelen.

De drie leerwegen van het onderwijs bestaan uit: VMBO-t, HAVO en VWO met een capaciteit van 200 leerlingen. Op de begane grond bevinden zich een sporthal, aula en praktijklokalen. Op een tussenverdieping bevinden zich een aantal spreekkamers. De theorielokalen bevinden zich op de eerste en tweede verdieping. Op de tweede verdieping bevindt zich ook nog een natuur-/scheikunde lokaal.

Giesbers heeft deelgenomen aan de inschrijving en heeft deze gewonnen. Echter het inschrijfbedrag overschreed het toen nog onbekende budget van de opdrachtgever. Door intensieve bezuinigingen waar Giesbers een adviserende rol in had, is er gekomen tot een ontwerp dat aan de wensen voldeed en binnen het budget pasten.

Ondanks de bezuinigingen is er een bijzondere gevel gekomen. Hierin is gekozen voor een speciaal verband met uitspringende stenen. Daarnaast is het logo van de school in metselwerk aangebracht.