Leo Kanner College

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Het Leo Kannercollege is een cluster-4 school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De doelgroep behelst kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. De nieuwe school is ter vervanging van het bestaande verouderde gebouw. Zonering, rust en regelmaat zijn voor de school heel belangrijk, elk lokaal heeft een bufferzone voordat het in aanraking komt met de buitenwereld. Prikkels van buiten worden afgeweerd terwijl transparantie een grote rol speelt. Door de ontwerpkeuze van een molenwiek wordt een kleinschalige opzet met duidelijke zones en structuur verkregen, zodat de leerlinggroepen elkaar niet storen. Het moet voor de leerlingen een inspirerend veilig en geborgen gebouw zijn waarin ze kunnen leren, spelen, ontspannen en veel meer. Leerlingen moeten zich er thuis voelen.

De drie leerwegen van het onderwijs bestaan uit: VMBO-t, HAVO en VWO met een capaciteit van 200 leerlingen. Op de begane grond bevinden zich een sporthal, aula en praktijklokalen. Op een tussenverdieping is een aantal spreekkamers. De theorielokalen zijn op de eerste en tweede verdieping, op de tweede verdieping is ook nog een natuur-/scheikunde lokaal.

Giesbers Rotterdam heeft deelgenomen aan de inschrijving en deze gewonnen. Echter, het inschrijfbedrag overschreed het toen nog onbekende budget van de opdrachtgever. Door intensieve bezuinigingen, waar Giesbers Rotterdam een adviserende rol in had, is er gekomen tot een ontwerp dat aan de wensen voldoet en binnen het budget past. Ondanks de bezuinigingen is er een bijzondere gevel gekomen. Hierin is gekozen voor een speciaal verband met uitspringende stenen. Daarnaast is het logo van de school in metselwerk aangebracht.