Stanislascollege

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Op de locatie Pijnacker van het Delftse Staniscollege wordt les gegeven op de niveaus vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Modern onderwijs vraagt om een gevarieerde leeromgeving. Giesbers Rotterdam bouwt hier een accommodatie met theorie- en praktijklokalen, en een lokaal voor sport, dans en muziek. Tevens worden er ruimtes voor presentatie, zelfstudie en een elektronische leeromgeving gebouwd. In een dergelijke leer-, speel-, en werkomgeving draagt een gezond en fris klimaat bij aan goede leerprestaties. Aan ventilatie wordt op de drie lagen van dit forse gebouw veel aandacht besteed. Binnen de draagconstructie van prefab beton is een uitdagende leeromgeving van 8500 m2 ontwikkeld. Vanuit de lucht heeft het gebouw de vorm van een E. De rugzijde van de letter biedt uitzicht op een vaart. Met een smaakvolle gevelbekleding van gemêleerde steen en verticaal gerichte ramen is ‘het Stanislas’ een fraai oriëntatiepunt in de omgeving.

 Dit gebouw voldoet aan de eis ‘Frisse school, klasse B’. Deze duurzaamheidskwaliteit wordt verkregen door onder andere gebruik te maken van rest-aardwarmte. Deze warmte komt van een naastgelegen kas. Tijdens de bouw wordt gewerkt met gescheiden afvalsystemen en een intelligente bouwplaatsinrichting.