Sagenbuurt Rotterdam

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Een karakteristieke woonwijk voor starters, senioren en gezinnen

De Sagebuurt in het Rotterdamse stadsdeel Oud-IJsselmonde laat zich weer met trots ‘Dorp aan de Maas’ noemen. De buurt is gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw. Een wijk die zich onderscheidt door het karakteristieke gebruik van 'hagen' tussen de tuinen. Alle huizen liggen aan een groen woon pad in plaats van aan doorgaande straten. In samenwerking met Woonbron en in goed overleg met bewonersplatform 'De Doorsagers' werd gewerkt aan een grootscheepse renovatie van 56 woningen. Energiebesparing gekoppeld aan verhoging van het wooncomfort waren de sleutelwoorden. In ruil voor een redelijke huurverhoging heeft Giesbers Rotterdam gevels, daken en vloeren geïsoleerd. Draaiende delen zijn vervangen en de woningen zijn voorzien van dubbel glas. De woningen maakten een verbeterslag van energielabel G naar B.

Energiebesparende maatregelen

De renovatie betekent dat tocht en vocht voortaan tot het verleden behoren. Belangrijke zaken die bijdragen aan een gezond en comfortabel leef- en woonklimaat. Per saldo een fysieke en financiële verbetering voor de bewoners van de Sagebuurt. Begrijpelijk dat een ruime meerderheid instemde met de voorstelde maatregelen.