MFA Krimpen aan de Lek

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

In dit gebouw zijn twee basisscholen en een kinderopvang (peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) gehuisvest. De gymzaal, aula, speelzaal en spreekkamer worden gebruikt door beide scholen en zijn centraal geplaatst. Aan weerszijden van de haaks op het gebouw staande gymzaal liggen de afzonderlijke schoolpleinen. Iedere school behoudt daar een eigen karakter. Een resultaat van de inschakeling van een klankbordgroep van omwonenden en gebruikers. De bovenverdieping meegerekend is er een bruto vloeroppervlak van 3200 m² beschikbaar. Giesbers Rotterdam moet creatief omgaan met de sobere normkosten die gelden voor scholenbouw, waarbij een aanvaardbaar comfortniveau wordt gerealiseerd. Het gebouw krijgt het energielabel A.

Ben Leutscher, uitvoerder Giesbers Rotterdam: “Alles lijkt heel standaard. Er wordt met een handvormsteen halfsteensverband gemetseld, dit vergt exacte maatvoering. De kozijnen van de lokalen worden achter het metselwerk geplaatst. De kunststof kozijnen worden pas gemonteerd nadat het metselwerk in zijn geheel gereed is. De scheidingswanden binnen worden in metal-stud uitgevoerd. Dit vraagt om goede afstemming met de elektricien, loodgieter en mechanische ventilatiemonteur. De vele installaties bevinden zich in de wanden en achter de verlaagde plafonds.”