MFA Krimpen aan de Lek

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Een samenhangend geheel met behoud van identiteiten

In dit gebouw zijn twee basisscholen en een kinderopvang (peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) gehuisvest. De gymzaal, de aula, de speelzaal en spreekkamer worden gebruikt door beide scholen en zijn centraal geplaatst. Aan weerszijden van de haaks op het gebouw staande gymzaal liggen de afzonderlijke schoolpleinen. Iedere school behoudt daar een eigen karakter. Een resultaat van de inschakeling van een klankbordgroep van omwonenden en gebruikers.
De bovenverdieping meegerekend is er een bruto vloeroppervlak van 3200 m2 beschikbaar. Er is door Giesbers Rotterdam creatief omgegaan met de sobere normkosten die gelden voor scholenbouw. Men is er in geslaagd een aanvaardbaar comfortniveau te realiseren en de duurzaamheidsprestaties score ‘energielabel A’.

Ben Leutscher, uitvoerder Giesbers Rotterdam:

Alles lijkt heel standaard. Er wordt met een handvormsteen halfsteensverband gemetseld, dus dit vergt exacte maatvoering. De kozijnen van de lokalen werden achter het metselwerk geplaatst. De kunststof kozijnen werden pas gemonteerd toen het metselwerk in zijn geheel (ook gevoegd) gereed was. De scheidingswanden binnen zijn in metal-stud uitgevoerd. Dit vraagt om goede afstemming met de elektricien, loodgieter en mechanische ventilatiemonteur. De vele installaties bevinden zich in de wanden en achter de verlaagde plafonds.”