MFA Gouda-Oost Nelson Mandela centrum

  • slide
  • slide
  • slide

Giesbers Rotterdam is op dit project verantwoordelijk voor het uitwerken van het bestek en de werktekeningen. Daarmee krijgen duurzaamheidsaspecten een ruime plek. Door de toepassing van luchtverwarming voldoet het centrum aan de eis ‘Frisse school, klasse A’. Herbruikbare materialen voorkomen dat in een volgend stadium kostbare afvalproblemen optreden. Daarnaast worden kosten bespaard door efficiëntere en goedkopere bouwsystemen, en effectiever materiaalgebruik. De skeletstructuur maakt het mogelijk om met beperkte ingrepen een maximale vrijheid tot indelen te bereiken. Gebruikers kunnen dankzij deze flexibiliteit een variabele ruimte afnemen. Een multifunctionele accommodatie (MFA) zoals het bedoeld is. Onderdak voor een brede school, een Centrum Jeugd en Gezin, een buurtservicecentrum, verenigingsruimten en een sportzaal.

Leanmanagement tijdens het ontwikkelings- en het bouwproces leidt tot goed overleg tussen (onder)aannemers en opdrachtgever. Verspilling op alle fronten wordt daarmee voorkomen. Optimalisatievoorstellen worden door alle partners voor en tijdens de bouw ingebracht. Door kansrijke alternatieven en oplossingen toe te passen worden veel kosten bespaard. Het verkort bovendien de bouw met twee maanden.