Bartiméus Doorn

  • slide
  • slide
  • slide

Bartiméus wil ervoor zorgen dat mensen met visuele en andere (zoals verstandelijke) of meervoudige beperkingen kunnen wonen zoals zij dat willen. 

“Bewoners leiden hier een leven zoals thuis”

Bartiméus 't Sand in Doorn ligt in een bosrijke omgeving tussen Driebergen en Doorn.

Ieder mens wil fijn wonen. In een prettig huis, in een aangename omgeving en samen met aardige huisgenoten. Giesbers Rotterdam rondde in augustus 2014 de nieuwbouw van een dorpskern met daaromheen woningen voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking af. Een omgeving waarin de bewoners zich ondanks hun beperkingen kunnen blijven ontwikkelen. Giesbers was betrokken bij fase B; de bouw van een dagactiviteitencentrum, een school met gymzaal en kinderdagverblijf, een sport- en bewegingscentrum (waaronder een zwembad). Binnen het 15.000 m2 grote complex is ook een boerderij met woningen gerealiseerd. In de moderne, kleinschalige woonvoorzieninen kan zo gewoon mogelijk worden gewoond.Bartiméus beschikt nu over een vijftigtal nieuwe woningen. De woningen zijn voorbereid om bewoond te worden voor mensen die te kampen hebben met specfieke zorgvragen.

Dat kan – naast de visuele beperking - zijn: doofblindheid, moeilijk leesbaar gedrag, ouderdom en/of ernstige lichamelijke beperking. Dit vraagt om woonruimten op maat met vaak zeer specialisatische voorzieningen. Een prachtig project en tal van faciliteiten die het wonen voor deze specifieke groep mensen prettig maakt.