M.M. Boldingh, de Populier en Onno Dak

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Giesbers Rotterdam heeft in samenwerking met Spring architecten de Design & Build selectie van de Nieuwbouw M.M. Boldingh, De Populier en Onno DAK -Stichting Lucas Onderwijs gewonnen.

Nutsschool M.M. Boldingh is sinds 1988 gesitueerd aan het Verhulstplein in Den Haag. De school voldeed niet meer aan de huidige eisen voor een goed schoolgebouw. Verder bevond zich op de locatie het kindercentrum Onno Dak. Besloten is om de bestaande gebouwen te slopen en op dezelfde locatie nieuwbouw te realiseren. In de nieuwe huisvesting is tevens de Mavo van de Populier ondergebracht. Verder zijn in het plan gerealiseerd: twee multifunctionele accommodaties, een gymzaal, buitenruimten, buitenbergingen en fietsenstallingen.

Ook de sloopwerkzaamheden van de bestaande gebouwen en het bouwrijp maken zijn onderdeel van de aan te besteden opdracht. Giesbers Rotterdam heeft het project middels de aanbesteding verworven als meest economische inschrijver. Giesbers Rotterdam begeleidt de aanbesteding en voert het projectmanagement om met de ingeschakelde adviseurs de inschrijving middels een voorlopig ontwerp mogelijk te maken.