• slide

Veiligheid, milieu en KAM

Veiligheid en kwaliteit zijn even belangrijke als vanzelfsprekende uitgangspunten bij alles wat we doen. Zoals ook aandacht voor het milieu en maatschappelijke betrokkenheid. Dat bewijst zich in diverse certificeringen. Daarnaast hechten we veel waarde aan de ontwikkeling van zowel ons vakgebied als onze mensen. Daarom participeren we in verschillende brancheverenigingen.

Safety first. De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en anderen die bij een project zijn betrokken, heeft de allerhoogste prioriteit. Altijd. We doen er alles aan om persoonlijk letsel te voorkomen. Dat geldt eveneens voor materiƫle schade en milieuschade. Ons ISO-9001 managementsysteem, ISO-14001 milieumanagementsysteem en onze VCA** certificaten staan daarvoor borg.

Naast deze certificeringen beschikt Giesbers Rotterdam over een weloverwogen KAM managementsysteem. Onze KAM coƶrdinator ziet erop toe dat dit systeem ook werkt en dat naleving ervan periodiek wordt getoetst. De resultaten daarvan vormen input voor de continue verbetercyclus volgens het model van Deming.