• slide

We zorgen voor de samenleving

Ons bedrijf staat midden in de samenleving en dankt haar bestaan aan die samenleving. Dat schept verantwoordelijkheden. Daarom geven we op verschillende manieren extra invulling aan onze maatschappelijke betrokkenheid.

Karuna

De Giesbers Groep heeft in 2007 de Karuna Foundation opgericht, een stichting die bij uitstek een ondernemende aanpak hanteert bij het uitvoeren van haar missie: preventie van vermijdbare handicaps en een beter leven voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden.

De Giesbers Groep en Karuna, de één profit en de andere non-profit, gaan uit van dezelfde bedrijfsfilosofie en vergelijkbare ondernemingsprincipes, zoals innovatie, mensgerichte aanpak en voortdurende verbetering.

Met haar steun aan de Karuna Foundation wil de Giesbers Groep graag een voorbeeld zijn voor andere bedrijven. Laten we samen op ondernemende wijze onze verantwoordelijkheid nemen voor ontwikkelingsprocessen in derde wereld landen.

Meer informatie over de Karuna Foundation

Social Return

Voor sommige mensen is het niet zo makkelijk om deel te nemen aan het arbeidsproces, terwijl ze de arbeidsmarkt wel degelijk iets te bieden hebben. Wij vinden het onze taak om ook kwetsbare groepen meer bij de arbeidsmarkt te betrekken. Diezelfde overtuiging verwachten we van onze onderaannemers, die we mede op basis hiervan selecteren.

Om concreet invulling te geven aan de Social Return gedachte, hebben we al jaren een actief stagebeleid waarbij we structureel gebruikmaken van de diensten van de Sociale Werkvoorziening. Ook jonge afstudeerders die grote kans lopen in de WW terecht te komen, krijgen bij Giesbers Rotterdam een kans. Voor de start van een project bepalen we wat de Social Return doelstelling is en hoe we die het beste kunnen realiseren. We kijken welke werkzaamheden daarvoor in aanmerking komen en wat een leerling moet kennen en kunnen.

Ook mensen uit de Sociale Werkvoorziening vinden bij ons een plek. Bijvoorbeeld bij de toegangscontrole tot en de veiligheid rondom de bouwplaats, bij het digitaliseren van projectdossiers en bij het schoonmaken van kantoor en bouwketen. Mensen die binnen de Wet Werk en Bijstand (WWB) vallen, krijgen een faire kans op het gebied van secretariële en administratieve taken.

Lees verder..