• slide

We zorgen voor het milieu

Giesbers Rotterdam werkt duurzaam en milieubewust. Binnen ons bedrijf en op de bouwplaats nemen we structureel maatregelen om een negatieve impact van onze activiteiten op de wereld om ons heen te minimaliseren. Dat vertaalt zich in onze certificering ISO 14001.

Ons milieubeleid rust op drie pijlers:

 • voorkomen van directe milieuschade (vervuiling grond, water, lucht, overlast omgeving)
 • minimaliseren van indirecte milieugevolgen (verlagen CO2-uitstoot, afvalreductie)
 • leveren van duurzame producten (GPR en BREEAM, toepassen FSC of PEFC hout)

Bij alle projecten leggen we de focus op duurzaamheid en optimalisering van Life Cycle Costs. We hebben ruime ervaring in toepassing van BREEAM en GPR om ontwerpgegevens te vertalen naar kwaliteit- en duurzaamheidprestaties. Binnen deze methodieken sturen we op duurzaamheid vanuit energiebesparende technieken, maar ook op de aspecten milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Door dit alles zorgvuldig in balans te brengen, kunnen we daadwerkelijk duurzaam en toekomstbestendig bouwen.

Meer weten? Als licentiehouder van GPR Gebouw publiceren we onze duurzame projecten op www.gprprojecten.nl.

Op de bouwplaats

 • LEAN production om verspilling tegen te gaan
 • Gedempte nachtverlichting om lichtvervuiling te beperken
 • Energiezuinige verlichting
 • Aanpassen werktijden, zodat zoveel mogelijk bij daglicht kan worden gewerkt
 • Samenwerken met lokale co-makers/medewerkers om transportbewegingen en reiskilometers te beperken
 • Toepassen technieken en machines met weinig energieverbruik en lage CO2-uitstoot
 • Gebruik verven, lijmen en kitten met lage milieubelasting
 • Zoveel mogelijk toepassen van prefab bouwonderdelen om restmateriaal tegen te gaan
 • Materiaalkeuzes op basis van Life Cycle Costs
 • Zoveel mogelijk hergebruik restmateriaal
 • Minimalisering afvalmateriaal
 • Samenwerking met recyclebedrijven
 • Samenwerking met ketenpartners die bewust met duurzaamheid omgaan