• slide

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Giesbers Rotterdam onderschrijft van harte de doelstellingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals die onder meer in het MVO-kader van Bouwend Nederland zijn vastgelegd. Voortdurend toetsen we ons denken en handelen aan de gevolgen ervan voor mens, maatschappij en milieu. Bewust en structureel geven we inhoud aan onze maatschappelijke rol en creƫren we toegevoegde waarde voor zowel onze onderneming en onze medewerkers, als voor onze partners en omgeving.