• slide

De kracht van de Giesbers Groep

Giesbers Rotterdam is onderdeel van de Giesbers Groep Ontwikkelen & Bouwen, een bundeling van ondernemingen die actief zijn in bouw- en projectontwikkeling. Sinds december 2018 valt de groep onder  Trebbe Holding. 

Met vestigingen in Nieuwegein, Wijchen en Rotterdam bestrijkt de Groep een groot deel van Nederland. De bedrijven zijn zelfstandig en decentraal georganiseerd, maar vormen tegelijkertijd een hecht netwerk waarbinnen voortdurend kennis en ervaring worden uitgewisseld.

De Giesbers Groep heeft alle expertise in huis om het integrale ontwikkel- en bouwproces succesvol invulling te geven. Daarbij is het stimuleren van medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen in kennis en vaardigheden, een belangrijk beleidspunt.

Opdrachtgevers van de Giesbers Groep zijn overheden, ontwikkelaars, beleggers, corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, bedrijven en particulieren.