Artikel Monseigneur.jpg

Transformatie en nieuwbouw op locatie Pauluskerk Den Haag

Op de plek van de voormalige Pauluskerk aan de Monseigneur Nolenslaan in Den Haag bouwt Giesbers Rotterdam twee nieuwe woongebouwen met luxe appartementen. De leegstaande Pauluskerk wordt getransformeerd naar een gebouw met 21 unieke appartementen, waarbij de kopers een grote mate van inspraak hebben in het ontwerp. De kerk is door Giesbers Rotterdam verworven en geleverd aan Urbannerdam Ontwikkeling BV. Naast de kerk, op de plek van de voormalige pastorie, komt een kleinschalig nieuw gebouw ‘De Monseigneur’ met 27 luxe appartementen. Projectleider Izzet Altuntas vertelt wat er bij deze twee projecten zoal komt kijken.

Technische uitdagingen

De voormalige Pauluskerk is een opvallend groot gebouw uit de jaren 50, gebouwd in wederopbouw stijl. De kerk kwam in 2009 leeg te staan. Architect Matthijs Klooster (MK Architecten) zag goede mogelijkheden voor transformatie tot woningen. De ernaast gelegen pastorie kon worden gesloopt en plaatsmaken voor een nieuw appartementengebouw. De grond wordt nog bouwrijp gemaakt, de heiwerkzaamheden starten in november. In de kerk zijn de saneer- en sloopwerkzaamheden in volle gang. Het dak wordt open gezaagd. Izzet Altuntas legt uit waarom: “Vanuit het dak gaan we alles inhijsen: kanaalplaatvloeren, staalconstructies, woningscheidende metal stud wanden, aluminium kozijnen, noem maar op. Dat luistert heel nauw, alles moet passen. De kerk komt uiteindelijk als een soort casco om het nieuwe gebouw met drie verdiepingen heen te staan.” Vanwege het toekomstige gewicht moeten extra voorzieningen worden getroffen onder de vloer van de kerk, die in 1954 op staal is gefundeerd. Op de begane grond worden ronde sparingen gemaakt, daar zal worden geheid met stalen buispalen. Er komt een nieuw dak in de vorm van het oude dak met daaronder een extra verdieping met ramen. Maar eerst moet asbest worden verwijderd, want bij de vele raampartijen zit asbesthoudende kit. Een arbeidsintensief karwei omdat het beton er omheen behouden moet blijven.

Omgeving en beperkingen

De Pauluskerk en De Monseigneur zijn twee op zichzelf staande projecten, al zijn er raakvlakken tijdens de bouw. Dat geldt zeker voor de directe omgeving. Rondom de kerk staan twee scholen en een kinderdagverblijf, dus moet de overlast zoveel mogelijk beperkt blijven. Daarom wordt er gewerkt met één kraanbaan, in plaats van de gewenste drie kraanposities. Voor de bouw van de Monseigneur wordt een geluids- en trillingsarm heisysteem ingezet. Tijdens de bouw zullen verkeersregelaars aanwezig zijn en wordt er met een verkeersplan gewerkt. “Er is enorm veel overleg met allerlei instanties. Vandaag heb ik samen met de architect weer een rondje gedaan om te kijken of echt alles wat behouden moet blijven in de container gelegd is, want veel relikwieën worden later teruggeplaatst: beelden, een crucifix, ornamenten en zelfs de wijwaterschaaltjes. Bij bestaande bouw moet je steeds weer ter plekke meten en kijken. Deze kerk is dan wel geen monument, maar zo wordt hij wel behandeld, dus ben ik extra alert”, benadrukt Izzet Altuntas.

Unieke appartementen

Alle 21 appartementen in de Pauluskerk worden uniek en zeer energie-efficiënt gebouwd, ze variëren in grootte van 77 tot 217 vierkante meter. De architect is in gesprek met de kopers om alle wensen op papier uitgewerkt te krijgen. Omdat de Pauluskerk een transformatie betreft die onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling valt, is er extra toezicht tijdens de bouw. Izzet Altuntas: “Soms voelt het alsof ik van alle kanten onder controle sta, maar uiteindelijk moet toch vooral het klantbelang geborgd zijn. Deze mensen hebben zeer bijzondere, luxe appartementen gekocht en de verwachtingen zijn hoog gespannen.” De Monseigneur is wat dat betreft een meer regulier project. Het wordt een woongebouw met 27 luxe appartementen en penthouses met balkon of terras. De Monseigneur is door bureau rphs+ ontworpen.

Voor meer informatie:

www.pauluskerkhemelswonen.nl

Artikel Pauluskerk Hemels Wonen, architect Matthijs Klooster aan het woord