• slide

Stefan Hoogland is Projectleider Nieuwbouw mboRijnland en werkt intensief samen met Giesbers Rotterdam aan de nieuwbouw van een collegegebouw in Leiden. Wat waren voor hem de belangrijkste beweegredenen om voor dit project te kiezen voor Design & Build?

Waarom is Design & Build voor dit gebouw het ideale bouwproces?
“Dankzij Design & Build kunnen we vertrouwen op de expertise van de aannemer. Hij heeft de kennis van de markt, kan zijn eigen bouwsysteem kiezen en weet dus ook waarmee hij het snelst en het meest kostenefficiënt kan bouwen. Dat leverde bij het mboRijnland een enorme winst op als je kijkt naar de levertijd van producten en de gevolgen voor de planning.”

Hoe belangrijk zijn kosten in de keuze voor een aannemer?
“Design & Build geeft ons in een vroeg stadium duidelijkheid over bouwkosten. Tijdens het proces om een D&B-aannemer te selecteren, was prijsopgave namelijk een van de selectiecriteria. Als de inschrijving van een aannemer te hoog is, kun je altijd bijstellen. In het geval van een traditioneel bouwproject ga je bezuinigen op kosten. Met als gevolg dat je allerlei zaken moet aanpassen en opnieuw moet ontwerpen en berekenen. Dat kost veel tijd en geld. Wij wisten al snel waar we aan toe waren.”

Zijn er voordelen voor de aanbesteding?
“Ja. Je hoeft maar een keer een Europese aanbesteding te doen, dat is prettig. Anders zou je de verschillende partijen, zoals de architect en de aannemer, apart aan moeten besteden. Over de aanbesteding gesproken: liever een iets hogere aanneemsom met meer expertise in huis, dan een aannemer die korting geeft en een hoop ellende oplevert.

Welke specifieke wensen hadden jullie voor de nieuwbouw van mboRijnland?
“Wij wilden een architect met aantoonbare ervaring in het ontwerpen van schoolgebouwen en een aannemer die zich al had bewezen in Design & Build én grote schoolgebouwen. Giesbers Rotterdam en de architect voldoen daaraan. Het goede gevoel wat ik had na het horen van hun plan, betaalde zich ook uit in de beoogde kwaliteit die we voor ogen hadden. Ze weten wat hun verantwoordelijkheid is en hoe je daar een succes van kan maken. Dat gaat om details. Simpele dingen als afspraken nakomen en een soepel proces nastreven. Uiteindelijk zijn het de mensen die het project maken.”

Tot slot, waar moet je op letten als je voor Design & Build kiest?
“Een belangrijke voorwaarde voor Design & Build is het besef dat je in het begin veel tijd moet stoppen in denkwerk. We hebben in het voortraject goed nagedacht over wat we willen en dit ook gedetailleerd opgeschreven. Als je dit namelijk niet goed vastlegt, krijg je niet wat je verwacht. Bij traditionele bouwprojecten kun je in het bouwproces tot op het laatste moment nog allerlei aanpassingen doorvoeren in het ontwerp. Bij Design & Build kan dit niet, of in ieder geval, tot op bepaalde hoogte. Dat maakt Design & Build minder geschikt voor gebouwen met specifieke(re) wensen en particuliere projecten, maar ideaal voor het bouwen van minder complexe gebouwen als scholen en kantoren. Je vrijheid in ontwerpen is minder. Dit hebben we met Giesbers Rotterdam goed besproken. Design & Build is eigenlijk een soort trechter waar je in komt. Steeds meer zaken liggen vast. Je moet als opdrachtgever niet te veel willen terugkomen op zaken die je eerder besloten hebt.”