• slide

Arend Vriend is Projectmanager Vastgoed Ontwikkeling bij Woonstad Rotterdam en nauw betrokken bij de groot onderhoudsprojecten Hammarskjöldflat en Kelloggflat. Wat is zijn visie op bewonerscommunicatie bij dit soort grote projecten?

“Als je doet wat je belooft, heb je alle ingrediënten voor succes”

Hoe belangrijk is het betrekken van bewoners bij groot onderhoudsprojecten?
Bij groot onderhoudsprojecten zoals de Hammarskjöldflat en Kelloggflat heb je geen keuze: je moét bewoners betrekken. Mensen blijven thuis voor uit te voeren werkzaamheden. Spullen moeten versjouwd of beschermd worden. Je verstoort hun dagelijkse werkzaamheden. Een succesvol project kan niet zonder goede informatievoorziening over de werkzaamheden en duidelijke afspraken over de start van werkzaamheden in de woningen. Giesbers Rotterdam stelt zich open voor bewoners en heeft de communicatie onder controle.


Wat is de rol van Woonstad Rotterdam hierin?
Zeventig procent van de huurders moet het met voorgestelde werkzaamheden eens zijn. Dus brengen we hen in een vroeg stadium op de hoogte van ideeën. Daar start ‘betrokkenheid’. Ze ontvangen van ons een brochure waarin de totale werkzaamheden zijn beschreven. In de modelwoning zien ze wat de ingrepen zijn en wat de impact daarvan is. Aansluitend vinden er huisbezoeken plaats. Tijdens deze huisbezoeken wordt gekeken naar de bouwtechnische staat van de keuken, het toilet en de badkamer. Ook sociale aspecten komen in beeld. Heeft de bewoner hulp nodig voordat de werkzaamheden starten? Dit soort vragen zijn van belang. De inzichten delen we met de aannemer. Hierna start de aannemer met het plannen van de grootonderhoudswerkzaamheden. Inhoudelijke communicatie daarover is de verantwoordelijkheid van Giesbers Rotterdam.

Wat als het misgaat?
Negatieve ervaringen tijdens de uitvoering koppelen huurders onmiddellijk terug. We merken dit aan de hoeveelheid telefoontjes die we ontvangen. Op een paar incidenten na waren er geen bellers.

Wat vind je van de bewonerscommunicatie-aanpak van Giesbers Rotterdam?
Eigenlijk wil je alles van A tot Z geregeld hebben. Dat is bijna onmogelijk, maar toch. Je wilt bijvoorbeeld dat mensen thuis zijn als dit de afspraak was. Als dit niet gebeurt, dan wordt het een chaos. Dat kun je ook niet meer rechttrekken. Van een aannemer verwachten we daarom een uiterst secure communicatie en handelswijze. Giesbers Rotterdam schakelde voor het project een woonconsulent in, die de communicatie met bewoners onderhoudt. Wij geloven in die doordachte communicatieaanpak. Als je vervolgens doet wat je belooft, dan heb je alle ingrediënten voor succes. Zeker richting bewoners.