Gouda2 (2).jpg

Het appartementengebouw met 50 sociale woningen, waarvan 10 zorgwoningen, wordt gebouwd op de kavel van de voormalige boerderij Voorzorg in Westergouwe, waarop het ontwerp gebaseerd is.

Op dit moment wordt buiten de laatste hand gelegd aan de gevel.
Binnen zijn we bezig met de afbouw van de algemene ruimtes en appartementen.