18007 Louwman BREEAM.jpg

Giesbers Rotterdam bouwt nieuw pand voor Louwman volgens BREEAM-certificering

Het wordt één van de grootste vestigingen van Louwman Dealer Group: een nieuw onderkomen in Ridderkerk met showrooms en een centrale werkplaats. Het pand krijgt een oppervlakte van tienduizend vierkante meter en wordt gebouwd volgens de hoogste norm voor duurzaam bouwen: BREEAM-Outstanding. Giesbers Rotterdam is als coördinerende bouwer betrokken in het bouwteam van Louwman. Projectleider Gerard Meijvogel van Giesbers Rotterdam ziet er een enorme uitdaging in. Op het zojuist bouwrijp gemaakte terrein spreekt hij vol enthousiasme over wat er bij deze manier van duurzaam bouwen zoal komt kijken.

Showrooms, werkplaats en kantoor

Gelegen langs de A15, op de grens van Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht zal het nieuwe pand van Louwman verrijzen. Het wordt gebouwd op de zachte kleigrond van bedrijventerrein Cornelisland. De bouwwegen worden aangelegd, een graafmachine en een wals rijden over het terrein. Gerard kijkt hoe het verloopt: “Voel je de grond op en neer veren? Omdat de grond hier erg zacht is komt de heistelling op een baan van puingranulaat te staan. Daarna zal de baan gebruikt worden voor het vrachttransport. Het gebouw gaan we vervolgens van binnenuit opbouwen, pas wanneer de vloeren erin liggen wordt het puingranulaat weggehaald en weer gebruikt als stevige ondergrond voor de bestrating.” In het pand van Louwman komt plek voor een grote occasion showroom op de tweede verdieping en showrooms voor de merken Toyota, Suzuki en Peugeot op de begane grond. Daarnaast komt een moderne werkplaats. De twee kantoorverdiepingen zullen er als een torentje bovenuit steken. Vanaf volgende zomer zal het gebouw vanaf de snelweg goed te zien zijn.

Zo min mogelijk verspillen

Het gebouw van Louwman zal met de 5 sterren-rating ‘BREEAM-Outstanding’ als eerste autobedrijf in Nederland voldoen aan de eisen van de hoogste norm voor duurzaam bouwen. Hierbij wordt gekeken naar management, energie, transport, water, materialen, afval, vervuiling, landgebruik en ecologie. Een kleine greep waar dat in de praktijk toe kan leiden: op het bouwterrein van Louwman komen acht puinbakken te staan om gescheiden te kunnen afvoeren; er komt een wasstraat waarvan het water weer wordt hergebruikt; van elk onderdeel van het gebouw moet de herkomst precies bekend zijn. “Maar het is vooral de manier van werken die bij BREEAM komt kijken,” vertelt Gerard. In essentie betekent dat zo efficiënt mogelijk werken en zo min mogelijk verspillen. "Alles meten, het afval- en elektriciteitsverbruik minimaliseren, telkens afwegingen maken welke materialen je toepast. Tijdens het proces moet je blijven optimaliseren, alles monitoren en analyseren op basis van plussen en minnen. Het is heel precies werken maar op een gegeven moment wordt dat ook een Way of Living.”  Op de bouwplaats krijgt iedereen heldere richtlijnen en een gebruikershandleiding mee. Het Giesbers uitvoeringsteam zal er voortdurend bovenop moeten zitten en blijven aansturen. “Als projectleider zie ik hier veel persoonlijke uitdagingen, maar het belangrijkst is dat we alle credits kunnen aantonen om het certificaat te behalen.”

Ecologisch werkprotocol

Volgens de BREEAM criteria-eisen moet tijdens de bouw ook met de aanwezige flora en fauna rekening worden gehouden. Het industrieterrein lijkt op het eerste gezicht vooral te bestaan uit grond in aanbouw, een woonmall, opslagruimtes en autobedrijven. Echter, tijdens het veldbezoek zijn ook vogels waargenomen; waaronder eksters, meerkoeten en kuifeenden. De watergang kan onderdeel zijn van het leefgebied van padden, kikkers, libellen en vissen. Daarnaast zijn er meer algemene plantensoorten als riet, gras, brandnetels en vergelijkbare kruiden. Daarom wordt tijdens de bouw een ecologisch werkprotocol gevolgd en zijn er wekelijks inspecties om te kijken of de dier- en plantsoorten nog aanwezig zijn.

Werken naar de oplevering

Over acht maanden zal het gebouw er staan, volgens Gerard Meijvogel wordt het keihard doorwerken: “Het spannendste voor nu is wanneer we wind- en waterdicht zijn. We bouwen in de winter, dus we zijn erg afhankelijk van de weersomstandigheden.” Het gebouw zal in juni 2019 in gebruik worden genomen, in mei moet het worden opgeleverd.