• slide

FITWONEN

Over vijf jaar is bijna alle nieuwbouw energieneutraal of energieleverend. Steeds meer en sneller verandert de mind set van professionele partijen en woningzoekenden als het gaat om duurzaamheid.

Bewoners en vastgoedeigenaren willen voorbereid zijn op de toekomst: duurzaam wonen en leven en ultiem: de wereld groen en gezond achterlaten voor de volgende generaties. Professionele partijen willen vitale buurten en wijken creëren met CO₂-neutrale woningen, inspelen op de steeds meer herkenbare participatiesamenleving en een oplossing vinden voor het vraagstuk omtrent het langer thuis blijven wonen. Aanleiding voor Kalliste om het haar partners uit het GiesbersAtelier een bijzonder Nul-op-de-Meter-woonconcept te ontwikkelen.

FITWONEN staat voor een Flexibel, Innovatief en Toekomstbestendig Nul-op-de-Meter-woonconcept voor nieuwbouwwoningen. Dit is wonen voor nu én in de toekomst: www.FITWONEN.nu

FITWONEN Een initiatief van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen, Kalliste Woningbouwontwikkeling en Giesbers Rotterdam: de partners van het GiesbersAtelier

Meer informatie kunt u vinden via www.fitwonen.nu. Professionele partijen en toekomstige bewoners worden hierop apart belicht.