• slide

Nieuwbouw

Giesbers Rotterdam realiseert nieuwbouw van woningen en maatschappelijk vastgoed/utiliteitsbouw als scholen, zorgcentra en onderwijsvoorzieningen. Als regisseur van alle uitvoerende werkzaamheden, maar ook als Design & Construct partner. Kundig, betrokken, in alles gericht op de wensen en behoeften van bewoners, gebruikers en eigenaren. Wij garanderen hen een product van zeer hoogwaardige en duurzame kwaliteit, gerealiseerd op een beheerste, efficiënte manier, tegen een eerlijke prijs. Transparant en binnen duidelijk geformuleerde kaders, zodat we verwachtingen gestand kunnen doen.

Procesbeheersing

Verwachtingen gestand doen veronderstelt optimale procesbeheersing. Daarvoor gaan we uit van een tot in detail gestructureerde aanpak: De Blauwe Draad. Een transparant procesbeheersingssysteem dat ervoor zorgt dat alle betrokken partijen zo vroeg mogelijk hun expertise kunnen inbrengen. Deze vorm van ketenintegratie leidt tot een vlot en efficiënt proces en een product van hoogwaardige kwaliteit dat de bewoner of gebruiker optimaal tevreden stelt.

Flexibel en klantgericht

Gestructureerd betekent niet rigide. Ook bij nieuwbouw is veel ruimte en aandacht voor flexibiliteit. Klantgericht bouwen betekent dat we zelfs in het allerlaatste stadium rekening kunnen houden met wijzigende wensen. Binnen vooraf overeengekomen kaders uiteraard, op een faire manier.

We bouwen vanuit betrokkenheid bij de klant én bij de samenleving. Lean en duurzaam bouwen is voor ons even vanzelfsprekend als oprecht invulling geven aan MVO.