• slide

Veelzijdig, vakkundig, klantgericht

Giesbers Rotterdam is actief in woningbouw. Met projectontwikkeling, nieuwbouw (inclusief Design & Construct), renovatie & onderhoud en transformatie & herbestemming. Met name in het midden en westen van Nederland.

Wij realiseren vastgoedoplossingen die mensen helpen hun persoonlijke of zakelijke doelstellingen te verwezenlijken. Woningen en maatschappelijk vastgoed als scholen, zorgcentra en multifunctionele accommodaties. We doen dat in opdracht van overheden, woningcorporaties, beleggers, zorg- en onderwijsinstellingen en particulieren. Maar ook voor eigen rekening en risico.

Kritische houding, bestendige relaties

Wat Giesbers Rotterdam ontwikkelt en realiseert, is kwalitatief hoogwaardig, innovatief en duurzaam. Het is echter vooral de manier waarop we dat doen, die relaties voor ons doet kiezen. We verdiepen ons daadwerkelijk in de wensen en behoeften van opdrachtgever en gebruiker. Stellen kritische vragen om achterliggende – vaak onuitgesproken – doelstellingen helder te krijgen. We zetten onze kennis, kunde en ervaring in om tot een slimmer concept te komen, een oplossing die beter aan hun verwachtingen beantwoordt. Vandaag en morgen. Dat veronderstelt inzicht in de markt en vergaande kennis op het gebied van technologie, financiën, wet- en regelgeving. En vooral ook kennis van de klant. Daarom gaan we bij voorkeur voor langdurige, bestendige relaties. Zodat we samen kunnen leren en weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Betrokkenheid en oog voor elkaars belang. Duidelijke kaders en faire beloftes.

We doen wat we zeggen, zeggen wat we doen. We maken het, zonder verrassingen, zonder gedoe. Giesbers Rotterdam. Goed geregeld.